قفل درب بازکن زنگ خور

کد محصول: 545.13

قفل زنگ خور درب بازکن الکترونیکی

ساخت ترکیه

دارای استاندارد TSE

رنگهای قرمز، مشکی، استیل

 545.13  545.13(design)
کد محصول: 540.12-B

قفل زنگ خور درب بازکن با کلید کامپیوتری

ساخت ترکیه

دارای استاندارد TSE

رنگهای قرمز، مشکی

 540.12B  540.12B(design)
کد محصول: 540.12

قفل زنگ خور درب بازکن با کلید دندانه ای

ساخت ترکیه

دارای استاندارد TSE

رنگهای قرمز، مشکی

 540.12  540.12(design)